Ana SayfaTeknolojiGoogle'a 98 Milyon TL Ceza Verildi

Google’a 98 Milyon TL Ceza Verildi

Rekabet Kurumu, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’e 98 milyon 354 bin lira idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildiğini duyurdu.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma ile ilgili şunlar denildi:

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google
LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.
Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin
Nihai Kararın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanun’un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması
Google’ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi
alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054
sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen
soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı
savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek,
13.02.2020 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 20-10/119-69 sayı ile
aşağıdaki nihai karar alınmıştır:
1. Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC,
Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google)
genel arama hizmetleri ve çevrim içi alışveriş karşılaştırma hizmetleri pazarlarında
hâkim durumda olduğuna OYBİRLİĞİ ile,
2. Google’ın, alışveriş karşılaştırma hizmeti sunan rakiplerini rekabette dezavantajlı
konuma düşürerek rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak ve alışveriş
karşılaştırma hizmetleri pazarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle
4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine OYBİRLİĞİ ile,
3. Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti
Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye
Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (b) bendi ve 7. maddesinin
birinci fıkrası uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen
yıllık gayri safi gelirleri üzerinden;
– Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC,
Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’e müteselsilen
98.354.027,39 TL
idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile
4. İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için
Google’a:
a. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 3 (üç) aylık süre içerisinde yerine
getirilmek ve Kuruma tevsik edilmek üzere;
 Genel arama sonuç sayfasında rakip alışveriş karşılaştırma hizmetlerinin
kendi ilgili hizmetlerinden daha az avantajlı olmayacakları koşulları
sağlaması,
Mobil mecraya uyumlu olacak şekilde, diğer mecralarda da Shopping
Unit’e ait başlığın tıklanma özelliğini kaldırması,
Shopping Unit’in başlığında ve etiketlenmesinde bu alanın reklam
olduğuna ilişkin belirsizliği makul şekilde gidermesi,
Google’da yapılan aramalarda ürün adı ile birlikte açıkça alışveriş
karşılaştırma hizmeti sunan rakiplerinin marka veya site adına yer
verilmesi durumunda Shopping Unit’in öncelikli olarak
konumlandırılmasına son vermesi
b. İlk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre
boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması
yükümlülüklerinin getirilmesine OYBİRLİĞİ ile,
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde
yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.

Neneden
Neneden yönetici hesabı. Site içerisinde yer alan içerikleri düzenleyen, onaylayan ve yayınlayan içerik üreticisi.

CEVAP VER

Lütfen yorum ekleyiniz.
Lütfen adınızı giriniz.

Sizin için en iyi içerikler