Neneden yayın hayatına 2019 yılında, Türkçe sözlük olarak başladı. Site içerisinde yer alan içerikler, Türk dilinde yer alan sözcüklerin kökenbilimi üzerine yaptığımız araştırmalarımızı içeriyordu. İçerik sayımızın artması ile sitemiz sosyal içerik ve sözlük platformuna dönüştü.

Sitemiz içerisinde eski Türkçe yazılı kaynakları da inceliyoruz. Bu kaynaklar arasında,

Dîvânü lugāti’t-Türk,

Orhun Yazıtları,

Lehçe-i Osmani,

Kutadgu Bilig,

gibi eşsiz Türk yapıtları da var.

Bilişim Terimleri Sözlüğü İçin Tıklayınız. Türkçe Sözlük Dizini İçin Tıklayınız.