Türkçe

Türk Edebiyatı için tıklayınız. Türkçe Dil Varlığı için tıklayınız.

Türkçe Nedir?

Türkçe, Ural-Altay dil ailesinden olup, Asya ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok farklı yerinde yüz milyonlarca insan tarafından konuşulan bir insan dilidir. Türkçe bilinen en eski dillerden biridir. Günümüz Türkiye Türkçesi “güneybatı veya Oğuz” grubuna aittir. Bu grup dışında Türk dili ile yazan, okuyan ve konuşan onlarca başka Türk dili grupları vardır. Türkiye’de Türkçe’nin yazımı günümüzde Latin alfabesi ile sağlanmaktadır. Geçmişte Göktürk, Uygur ve Arap alfabeleri de kullanılmıştır. Bugün Türk dünyasında Orta-Asya’da ki Türk devletlerinde Türkçe yazımı için Kiril alfabesi kullanılmaktadır. Türkçe, diğer Altay dilleri gibi eklemeli, yani sözcüklerin eklerle yapıldığı ve çekildiği, sondan eklemeli bir dildir.

Sözlükler